سود سوزآور و کاربردهای آن در صنایع نساجی

سود سوزآور که به نام هیدروکسید سدیم جامد یا مایع نیز شناخته می شود، ماده ای شیمیایی است که برای اولین بار توسط صابون سازان تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. امروزه به طور گسترده ای در صنعت نساجی برای فرآیندهایی مانند آبشستگی، مرسریزاسیون و رنگرزی، بخش های جدایی ناپذیر فرآیند تولید نساجی استفاده می شود.

موارد استفاده از سود سوزآور:

 

  • آبشستگی، یک فرآیند شستشوی شیمیایی است که برای حذف مواد ناخواسته از پارچه پنبه ای استفاده می شود. در این فرآیند، پارچه در محلول قلیایی ساخته شده از سود سوزآور می جوشانند. سود سوزآور از طریق فرآیندی به نام صابون سازی با اسیدهای چرب آزاد صابونی تشکیل می دهد تا موم طبیعی، روغن و سایر ناخالصی ها مانند تکه های دانه باقی مانده در پارچه را از بین ببرد. این فرآیند معمولاً پیش نیاز اکثر فرآیندهای تکمیلی در صنعت نساجی است.
 
  • سود سوزآور همچنین در مرسریزاسیون استفاده می شود، فرآیندی که برای افزایش استحکام، درخشندگی و میل ترکیبی رنگ پارچه استفاده می شود. در این فرآیند، سود سوزآور به پارچه اضافه می شود تا باعث تورم الیاف شود که به نوبه خود خواص پارچه را افزایش می دهد. پارچه معمولاً تحت کشش مرسریزه می‌شود تا انقباض را کاهش دهد، که یک اتفاق رایج در طول فرآیند مرسریزاسیون است.
 
  • در نهایت، سود سوزآور در رنگرزی منسوجات استفاده می شود، زیرا اکثر فرآیندهای رنگرزی به سطح pH کنترل شده نیاز دارند. از این رو، سود سوزآور به محلول اضافه می شود تا سطح pH را در طی فرآیندهای رنگرزی حفظ کند.
 
  • برخی از کاربردهای دیگر سود سوزآور شامل تصفیه آب با افزایش pH منبع آب و به عنوان یک عامل تمیز کننده برای تمیز کردن زهکشی و لوله است. همچنین در فرآوری نفت از نفت خام استفاده می شود. واقعیت جالب این است که در گذشته نیز از هیدروکسید سدیم به عنوان آشکارساز برای مسمومیت با مونوکسید کربن استفاده می شد!

ترجمه از وبسایت: www.chemtradeasia.com